Historiefortelling med verdi

Jeg har i mange år jobbet som journalist og senere som kommunikasjonsrådgiver, og har møtt mange som ønsker oppmerksomhet på ulike måter.

Felles for flere er at lysten på oppmerksomhet er sterkere enn selve historien de har å fortelle, noe som sjelden slår positivt ut. Dette betyr ikke at de ikke har noe godt budskap eller noen god historie, men de har ikke tenkt godt nok igjennom hva de ønsker å si, hvorfor de vil si det og til hvem de vil fortelle historien.

Å kunne kommunisere med omgivelsene blir viktigere og viktigere i dagens mangslugne medievirkelighet, og en god kommunikasjonsstrategi bør derfor være en naturlig del av virksomhetens forretningsstrategi.

I dag pågår det en knallhard kamp om kundenes, innbyggernes og forbrukernes oppmerksomhet. Vi blir bombardert av informasjon, og natuligvis filtrerer vi da bort mye. Vi orker bare å forholde oss til en liten del av alle de budskapene og historiene som har som mål å påvirke oss i en eller annen retning.

Det har også utviklet seg en enorm delingskultur i vårt samfunn, men vi ønsker ikke å dele det vi ikke identifiserer oss med. Verdibasert historiefortelling betyr derfor mer og mer. Vis at du står for noe, ta del i samfunnsdebatten, vis følelser, vær ærlig. Ekte kommunikasjon vinner frem til fordel for de som bare vil fortelle om hvor flinke de er, hvor mye penger de har tjent og hvor godt produktet deres er.

Så må du helle ikke glemme flokken din, de ansatte i organisasjonen. Strategisk historiefortelling er et godt virkemiddel som ledelsesverktøy. Gode historier kan skape stolthet og arbeidsglede, og fornøyde ansatte blir som kjent gode ambassadører for bedriften.

Til slutt er en god kommunikasjonsstrategi et nødvendig verktøy om det oppstår en krise i organisasjonen. Det kan skje kritiske og vanskelige saker i alle virksomheter. Du blir ikke dømt på selve hendelsen, men hvordan du håndterer den. En organisasjon som ikke har en kommunikasjonsstrategi og som ikke vet hvordan de skal håndtere media, kommer som regel dårligere ut enn en som er forberedt og trent.

Det handler om å gjøre kjent hva man står for, og styrke posisjonen. Tiltakene er virkemidler som skal utløse ønsket endring. Så finn din historie, og fortell den på en måte som gjør at målgruppen finner den interessant.