Å gjøre seg lekker

Denne uken ble det såkalte omdømmebarometeret for Bergen lagt frem. Det viser at Bergen er kjent for natur, kultur og turisme, men kanskje ikke for så mye mer?

 Jo visst, 78 prosent av de spurte vet at Bergensregionen har en sterk maritim næring, og 66 prosent vet at regionen er stor innen olje og gass. Men disse næringene er ikke spydspissen i regionen. Det er den flotte naturen, Grieghallen, Festspillene, Fløyen og Bryggen som er hva folk flest forbinder med Bergen.

Dette er jo på mange måter et fantastisk fortrinn for Bergen, men det er ikke nok for å tiltrekke seg de kloke hodene som det er så mye snakk om.

 Prosjektorganisasjonen Business Region Bergen har som mandat å skaffe Bergen flere arbeidsplasser, flere arbeidstakere og flere kloke hoder. For å lokke folk fra andre deler av Norge og utlandet til å flytte til Bergen, er det ikke nok med fin natur og et bra kulturliv. Det må interessante arbeidsplasser til, og det mener Business Region Bergen finnes i Bergen. De må bare gjøres kjent først.

Bergensregionen må gjøre seg lekker for omverdenen, og regionen må lokke potensielle arbeidstakere og nye næringer til seg.

 Så langt har ikke Bergen klart dette like godt som de andre store byene i Norge. Trondheim er kjent som teknologihovedstad, Stavanger ER olje og gass sentrum i Norge, Oslo er hovedstad og finanssentrum, mens Tromsø er kjent som den arktiske hovedstaden.

 Så hvordan skal Bergensregionen bli attraktive for Norge og Verden? Svaret er selvsagt sammensatt.. Noe av det som kom frem på presentasjonen av omdømmebarometeret er at Bergen må bli flinkere til å hjelpe nye næringer opp og frem. Så må Bergen slutte å se på seg selv som en stat i staten, og naturen må kanskje fremheves enda bedre. Men det aller viktigste: Næringene som finnes i denne regionen må bli flinkere til å synliggjøre seg selv. Historiefortelling blir i mange bransjer nedprioritert, mens det faktisk kan være den gode historien som utgjør den lille forskjellen.

Det hjelper nemlig ikke å være god dersom ingen vet om hvor god du er.